Powrót do wyników wyszukiwania Dodane 30 czerwca 2020

PRACOWNIK DO ZESPOŁU KADR I NADZORU - Oferta z Jobs.pl

Administracja biurowa » Specjalista ds. administracji

 • Województwozagranica
 • Miejscowośćinne
 • AdresPolska
Dodaj do:

Opis:

Jobs.pl

PRACOWNIK DO ZESPOŁU KADR I NADZORU

Nr ref.: /JOBS.pl

 • Wymagania:

  • Wykształcenie min. średnie lub wyższe oraz min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
  • Dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Teoretyczna i praktyczna znajomości zagadnień kadrowo-płacowych.
  • Znajomość programów Płatnik, MS Excel
  • Umiejętność dobrej organizacji pracy
  • Odpowiedzialność, staranność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę na pełny etat
  • Jednozmianowy system czasu pracy
  • Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko
  • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
  1.Administratorem danych pozyskiwanych w celach rekrutacyjnych jest Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 65, tel. 32 6061700, adres mailowy: sekretariat@hgsm.pl2.W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem [iod@hgsm.pl]. 3.Dane w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, a pozostałe dane wskazane na dokumentach aplikacyjnych – na podstawie dobrowolnej zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu i wysłaniu ich do Administratora. Zgodę można wycofać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia pod adresem [kadry@hgsm.pl]. Brak podania tych dodatkowych danych nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału z procesie rekrutacji.4.Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, również do celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok. Zgodę można wycofać w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać w sposób analogiczny jak w pkt. 2. 5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa, m.in. PIP. Ponadto dane osobowe kandydata mogą być udostępniane operatorom pocztowym, oraz podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych, takich jak dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług prawnych i doradczych, usług dotyczących korzystania z portali rekrutacyjnych w tym Grupie Pracuj sp. z o.o.6.Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, nie podlegają one profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.7.Osoba składająca aplikację posiada prawo do żądania od Administratora:•dostępu do danych i otrzymania ich kopii;•sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych;•usunięcia danych – jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;•ograniczenia przetwarzania;•przenoszenia danych osobowych;•do sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. 8.Każdy posiada także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 9.Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez okres rekrutacji (lub do momentu wyłonienia kandydata na dane stanowisko, a następnie przez okres 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami).10.Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub na adres mailowy [sekretariat@hgsm.pl].

Kontakt:

Aplikacje prosimy przesyłać drogą pocztową, osobiście lub za pomocą Aplikuj teraz do dnia 30.07.2020 r.


Aplikuj teraz

Ogłoszenie pochodzi z serwisu Jobs.pl.


najnowsze ogłoszenia w tej kategorii

Proszę czekać - ładowanie treści...