Witaj w wyszukiwarce ofert z Twojej okolicy. Wybierz KWADRAT widoczny u góry mapy, zaznacz lokalizację i zaakceptuj wybór poprzez OK. Poręczna ŁAPKA pozwala na przesuwanie obszaru, a suwak z lewej strony przybliża lub oddala mapę. Powrót do tradycyjnej wyszukiwarki możliwy jest poprzez UKRYJ OBSZAR NA MAPIE.

Wicedyrektor, oferty pracy - ogłoszenia znajdzto.pl (0)

Witaj w wyszukiwarce ofert z Twojej okolicy. Wybierz KWADRAT widoczny u góry mapy, zaznacz lokalizację i zaakceptuj wybór poprzez OK. Poręczna ŁAPKA pozwala na przesuwanie obszaru, a suwak z lewej strony przybliża lub oddala mapę. Powrót do tradycyjnej wyszukiwarki możliwy jest poprzez UKRYJ OBSZAR NA MAPIE.

Nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających Twoje kryteria. Możesz jednak:

Miejscowości Województwa
Zobacz ogłoszenia z działu WICEDYREKTOR z województw: Zobacz ogłoszenia z działu WICEDYREKTOR z miast:

Wicedyrektor


Wicedyrektorzy należą do kadry kierowniczej i najczęściej zatrudniani są w roli zastępców dyrektorów szkół różnego szczebla.


Obecnie od kandydatów na wicedyrektorów nie są wymagane studia magisterskie, wystarczy ukończenie studiów wyższych zawodowych. Zasada ta nie dotyczy jedynie szkół specjalnych. Ponadto wicedyrektorami mogą być także nauczyciele kontraktowi. Działalność wicedyrektora nie ogranicza się jednak tylko do przejmowania zadań dyrektora w czasie jego nieobecności. Osoba na tym stanowisku zobowiązana jest do wykonywania zadań zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wicedyrektor jest przełożonym nauczycieli i nadzoruje ich pracę. W czasie nieobecności dyrektora wicedyrektor podejmuje decyzje w sprawach pilnych, na podstawie upoważnienia dyrektora podpisuje stosowne dokumenty, a także reprezentuje szkołę na zewnątrz. Wicedyrektor może wnioskować u dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom lub wnieść o ukaranie w przypadku naruszenia dyscypliny. Obowiązkiem wicedyrektora w codziennej pracy jest dążenie do kształtowania dobrych relacji z nauczycielami, odpowiedniego poziomu współpracy, stoi na straży przestrzegania czasu pracy i obowiązujących regulaminów, zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych. Wicedyrektor przejmuje także część obowiązków dyrektora. Bierze udział w organizowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, ściśle współpracuje z dyrektorem w zakresie opracowywania niektórych dokumentów, np. arkusza organizacyjnego szkoły, planu szkoleń Rady Pedagogicznej, czy w zakresie zasad przeprowadzania pomiarów jakości pracy szkoły. Wraz z nauczycielami opracowuje tygodniowy plan zajęć edukacyjnych i przedstawia go Radzie Pedagogicznej. Wicedyrektor organizuje także zastępstwa w razie nieobecności nauczycieli. Obowiązki wicedyrektora dotyczą kilku obszarów działalności placówki – organizacja działalności szkoły, nadzór pedagogiczny, udział w sprawach kadrowych.

Proszę czekać - ładowanie treści...