Powrót do wyników wyszukiwania Dodane 25 maja 2020

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej dla firm.

Kursy i szkolenia » Szkolenia BHP

Dodaj do:

Opis:

Firma BHP Pomorze oferuje Państwu profesjonalne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.Dzięki realizowanym przez nas szkoleniom dowiesz się jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, na czy polega organizacja ochrony przeciwpożarowej, poznasz podstawowe zasady prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Oferujemy:

Szkolenia wstępne – dla pracowników nowo przyjmowanych do pracy. Obejmuje swym zakresem m.in. zapoznawanie z „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” obowiązującą w zakładzie pracy.

Szkolenia podstawowe – polega na zapoznaniu pracowników z:
^ zagrożeniami pożarowymi występującymi w miejscu pracy,
^ zadaniami i obowiązkami pracodawców i pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
^ zadaniami i obowiązkami pracodawców i pracowników na wypadek pożaru,
^ zasadami i sposobami użycia urządzeń gaśniczych,
^ zasadami ewakuacji pracowników

Szkolenia specjalistyczne – dla pracowników:
^ pełniących nadzór i zabezpieczających prace niebezpiecznych pożarowo,
^ prowadzących pracownie, laboratoria, w których używa się materiały niebezpieczne pożarowo.

Szkolenia ppoż. organizowane są w formie kursu i/lub ćwiczeń praktycznych zgodnie ze szczegółowym programem szkolenia przygotowywanym indywidualnie dla każdego zakładu pracy.
W trakcie szkolenia wykorzystujemy różnorodne środki dydaktyczne, m.in. autorskie prezentacje multimedialne, folie do wyświetlania informacji, opracowania własne, środki gaśnicze.

Prowadzący zajęcia posiada odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje poparte praktyką.


Szczegółowe informacje uzyskasz telefonicznie lub pocztą elektroniczną. tel. 507068365, bhp3miasto@gmail.com.
Zapraszamy do współpracy.


zadaj pytanie ogłaszającemu


Twój e-mail*
Twoja wiadomość*

najnowsze ogłoszenia w tej kategorii

Proszę czekać - ładowanie treści...