Ogłoszenie, którego szukasz jest nieaktywne.

Kursy i szkolenia » Kursy językowe

  • Województwo podkarpackie
  • Miejscowość Boguchwała

Opis:

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SP. Z O.O. zaprasza do udziału w projekcie „Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu” Nr RPPK.09.03.00-18-0003/15 Celem projektu „Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu” jest podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim, na pełnym poziomie A lub B dla 270 osób dorosłych o niskich kwalifikacjach (230 osób pozostających bez zatrudnienia i 40 osób pracujących), posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w wieku 25 lat i więcej, w tym 30% (81 osób) w wieku powyżej 50 r.ż., zamieszkujących, pracujących lub uczących się w rozumieniu KC na obszarze województwa podkarpackiego, poprzez udział w szkoleniu zakończonym egzaminem zewnętrznym, do 28.02.2018 r. Projekt skierowany jest do osób: - o niskich kwalifikacjach zawodowych (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej), - zamieszkujących, uczących się lub pracujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podkarpackiego, - powyżej 25 roku życia, w tym w wieku 50 lat i więcej, - zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych; oraz należących do jednej lub więcej z poniższych grup: - osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (w tym rolnicy do 2 ha przeliczeniowych), - osoby z niepełnosprawnościami (w tym pozostający pod opieką specjalistycznych poradni zdrowia psychicznego), - osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenie językowe: - język angielski poziom A (A1+A2) lub B (B1+B2), obejmujące 240 godz. szkoleniowych. Zapewniamy: - certyfikaty VCC lub inne zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) (ważne bezterminowo), potwierdzające nabycie kwalifikacji, - materiały szkoleniowe - podręczniki, - małe grupy szkoleniowe, - wykwalifikowanych lektorów. Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 833 264,01 PLN KONTAKT: strona internetowa: http://mcdk.info.pl/projekty/kluczowe-kompetencje-gwarancja-sukcesu/ e-mail: kkgs@mcdk.info.pl tel.: 506-281-117

Ciekawe oferty z tego działu:
Pomocnik Elektryka
Szukam osoby do pomocy przy układaniu instalacji elektrycznych w domkach jednorodzinnych. Praca na zlecenia. Płatne tygodniówki. Nie wymagam doświadczenia. Zapewniam transport i doszkolenie.
Zobacz także >>
Porady ekspertów - zobacz artykuły
Jeśli nie studia to co?
Jeśli nie studia to co?
Czas matur dobiegł końca, trwa rekrutacja na studia, teraz przed młodymi ludźmi kolejne bardzo trudne zadanie – decyzja, co zrobić ze swoją przyszłością. Studia, szkoła policealna, a może...

Proszę czekać - ładowanie treści...