Powrót do wyników wyszukiwania Dodane 19 listopada 2017

Bezpłatne certyfikowane szkolenie dot. ochrony środowiska

Kursy i szkolenia zawodowe » Szkolenia branżowe

Dodaj do:

Opis:

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza na szkolenie centralne "Szanse, możliwości i potencjał gmin w zakresie zarządzania ochroną przyrody", realizowane w ramach projektu "Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody". Udział w szkoleniu umożliwia współpracę z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw w zakresie prowadzenia szkoleń regionalnych, które będą realizowane w okresie styczeń – grudzień 2018 na terenie całego kraju.

Termin i miejsce szkolenia:
WARSZAWA 01 12 2017

Tematyka szkolenia
Szkolenie jest ukierunkowane na przeszkolenie przyszłych trenerów ochrony środowiska z zakresu:
Bogactwo różnorodności przyrodniczej Polski. Stan i tendencje zmian różnorodności biologicznej jako element zarządzania zasobami środowiska. Wzmocnienie systemu zarządzania obszarami chronionymi.
Jak zarządzać terenami o wysokich walorach przyrodniczych? Teoria ekonomii środowiska i modele systemów zarzadzania środowiskiem. Zielona infrastruktura.
Możliwości finansowania lokalnych działań i inwestycji na rzecz ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Szanse, korzyści i możliwości dla gmin wynikające z wdrażania dobrowolnych systemów zarządzania środowiskiem ISO 14001 i EMAS.
Opracowywanie lokalnych instrumentów planistycznych w zakresie ochrony środowiska. Studium przypadku wybranych zagadnień oraz promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania ochroną przyrody.

Odbiorcy szkolenia
W szkoleniach centralnych mogą wziąć udział liderzy edukacji ekologicznej, eksperci, metodycy, konsultanci, pracownicy RDOŚ, WIOŚ, przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i gminnych jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby zaangażowane w działania na rzecz ochrony środowiska z terenu całej Polski.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż udział w szkoleniach centralnych umożliwia uczestnikom współpracę z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw w zakresie prowadzenia szkoleń regionalnych, które będą realizowane w okresie styczeń – grudzień 2018 na terenie całego kraju. Więcej szczegółowych informacji otrzymają Państwo podczas szkolenia centralnego.

Rejestracja na szkolenie
W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać załączony formularz zgłoszeniowy na adres d.chmiel@ksi.org.pl. Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy harmonogram szkolenia oraz regulamin udziału dostępny jest na stronie http://pwgip.pl/samorzad/rejestracja/. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z uczestników, który zostanie zakwalifikowany na szkolenie otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników oraz szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji szkolenia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z zespołem zarządzającym projektem:
Dariusz Chmiel – 668 391 591 / d.chmiel@ksi.org.pl
Magdalena Hyska – 664 822 886 / m.hyska@ksi.org.pl

Projekt „Ogólnopolski program wsparcia gmin i powiatów w zakresie zarządzania ochroną przyrody” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


zadaj pytanie ogłaszającemu


Twój e-mail*
Twoja wiadomość*

najnowsze ogłoszenia w tej kategorii

Proszę czekać - ładowanie treści...